obchodní podmínky

Cestovní agentura MZ Tour /dále jen CA/ je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří /dále jen CK/, se kterými má uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. Všechny nabízené CK mají uzavřené pojištění proti úpadku. Zájezdy jsou nabízeny za ceny pořádající CK a řídí se výhradně ochodními podmínkami pořádající CK

Rezervace

Při rezervaci zájezdu CA MZ Tour ověří jeho dostupnost a následně jste informováni elektronickou poštou o stavu Vaší rezervace.Po dohodě Vám pošleme smlouvu o zájezdu, pokyny pro úhradu zájezdu. Zájezd je nutno uhradit do vypršení rezervace, jinak je rezervace uvolněna pro další prodej.

Smlouva o zájezdu

Po dohodě se zákazníkem, zasíláme smlouvu o zájezdu se smluvními podmínkami pořádající CK a pokyny k vyřízení rezervace. Zákazník řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu zašle zpět do CA,v co nejkratší době. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě,že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. Smlouva o zájezdu zaslaná e-mailem nebo uzavřená prostřednictvím www stránek CA má stejnou platnost jako originál a řídí se výhradně smluvními podmínkami pořádající CK.

Platba zájezdu

Při prodeji zájezdu dříve než než 1 měsíc před nástupem, požaduje se zpravidla záloha 50% z celkové ceny, v době kratší než 1 měsíc se hradí 100% ceny vždy dle pokynů pořádající CK. Platba se provádí převodem na účet cestovní agentury nebo na účet pořádající CK.

Pokyny na cestu

Dokumenty k zájezdu zasíláme na adresu zákazníka klasickou poštou, nebo e-mailem. Zpravidla v termínu 6 a méně dnů před odjezdem.

Storno podmínky

Storno poplatky se řídí vždy podmínkami pořádající CK případně ubytovacího zařízení.. Storno podmínky nabývají platnost podpisem smlouvy.

Reklamace zájezdu

Reklamace k zájezdu je potřeba dodat písemně na adresu CA nebo přímo pořádající CK, spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu, který musí potvrdit delegát. Klient je povinen uplatnit svoji reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce po skončení dovolené. CA pošle reklamaci do CK, která je povinna se k ní vyjádřit ve stanovené lhůtě. CA nezodpovídá za služby poskytované CK a nemůže reklamace vyřizovat.