Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky

od 19 990 Kč


Zveme vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys) a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel

7x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji.

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR, přílet do Tirany, transfer na ubytování do hotelu.
2. den:
3. den:
4. den: výlet místními mikrobusy (cca 20 EUR, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant BORSH se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátká zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a přímořské letovisko HIMARË.
5. den:
6. den: zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.
7. den:
8. den: transfer na letiště v Tiraně, odlet do ČR.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: CK Poznání s.r.o.)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Tirana vč. let. tax a poplatku cca 8 500 Kč, transfer z/na letiště, 7x ubytování v hotelu ve 2 lůžkových pokojích, 6x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • výlety mikrobusy a lodí cca 55 EUR na osobu, vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1 lůžkový pokoj 2 490 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 280 Kč