Adventní BudapešťNavštivte s námi tzv. "Perlu Dunaje" v čase předvánočním. Navštívíte nejvýznamnější památky, ochutnáte největší kulinářské pochoutky a budete mít možnost povozit se vánoční tramvají.

Program: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Po příjezdu se projdete kolem Královského paláce, Matyášova chrámu a Rybářské bašty. Dále navštívíte největší městskou tržnici, kde můžete zakoupit spoustu kulinářských pochoutek. Následuje procházka k bazilice sv. Štěpána, před kterou se konají tradiční předvánoční trhy. Po společné procházce budete mít individuální volno k prohlídce stánků, návštěvě muzeí či galerií. V podvečerních hodinách možná projížďka vánoční tramvají. Odjezd do ČR v 19:00 hod.

Doprava: autokarem

Nástup / Výstup: PRAHA - 1:00 HOD PROTI HLAVNÍMU VLAKOVÉMU NÁDRAŽÍ, PARKOVIŠTĚ U SKLENĚNÝCH KOPULÍ HUMPOLEC - 2:30 U POŠTY, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ JIHLAVA - 3:00 TŘÍDA LEGIONÁŘŮ/PARKOVIŠTĚ ZA BILLOU VELKÉ MEZIŘÍČÍ - 3:30 ČERPACÍ STANICE MOL KARLOV BRNO - 4:15 ROOSVELTOVA U JANÁČKOVA DIVADLA PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: 23:45 BRNO 00:30 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 01:00 JIHLAVA 01:30 HUMPOLEC 3:00 PRAHA ČASY ODJEZDŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. CESTOVNÍ KANCELÁŘ SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNY ČASŮ ODJEZDŮ V ZÁVISLOSTI NA NAPLNĚNÍ KAPACIT DANÝCH AUTOBUSŮ. Důležité upozornění: Pro pořádání zájezdu je stanoven minimální počet účastníků zájezdu na 32 osob, pokud není ve smlouvě o zájezdu, nebo v potvrzení o zájezdu uvedeno jinak. Vega Tour s.r.o. má právo zrušit zájezd do 7 dní před nástupem na zájezd při nenaplnění požadovaného počtu účastníků.


Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: Vega Tour s.r.o.)

Cena zahrnuje

  • Autobusovou přepravu
  • 1 zavazadlo a 1 palubní tašku k přepravě
  • Služby technického delegáta CK

Cena nezahrnuje

  • Vstupy do objektů
  • Jízdenku vánoční tramvají cca 300 HUF
  • Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu) bez pojištění storna 27,- Kč / den
  • Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu) s pojištěním storna 30,- Kč / den