Budapešť – královna Dunaje, lázně a paláce

od 3 490 Kč


Budapešť - zámek Gödölló - lázně Gellért a Széchenyi

Budapešť, královna Podunají, město historie, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po lázně, největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Součástí našeho zájezdu do Budapešti bude návštěva zámku Gödöllö, kde s oblibou pobývala Sissi a večerní plavba lodí po „krásném modrém Dunaji“, výhledy na nasvícené monumenty města. 

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Břeclav, Bratislava.

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko do Maďarska. Budapešť , výhled na město od citadely z Gellértova návrší a následná prohlídka městské části Pešť – historická stavba velké městské tržnice, věhlasná Gerbeaudova cukrárna, dunajské Korzo s bronzovou soškou princezny, nejvýznamnější duchovní „stánek“ v Maďarsku bazilika sv. Štěpána, největší židovský chrám Evropy Velká synagoga, velkolepá stavba Parlamentu postavená v nejrůznějších novostylech, Zájemci mají možnost zvolit namísto části prohlídky příjemnou relaxací ve starobylých secesních lázních hotelu Gellért. Večer ubytování v hotelu, případě večeře. 
2. den: Po snídani pokračování prohlídky Budapešti, městské čtvrti Buda – Hradní návrší se sídlem uherských králů Budínským hradem, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. Odpoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác Gödöllő s rozlehlým okolním parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. Po večeři pro zájemce vyhlídková plavba po Dunaji nasvíceným Budapešti. Návrat na ubytování do 22:00 hod. 
3. den: Po snídani Náměstí Hrdinů s Památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Váci utca společenské a nákupní centrum Budapešti, možnost nákupů a posezení v některé z nespočtu kaváren. Program zakončí relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR ve nočních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.)

Cena zahrnuje

  • 2 ubytování
  • 2 snídaně
  • dopravu autobusem
  • služby českého průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 12500 Kč (příplatek: 200 Kč)
  • jednolůžkový pokoj (příplatek: 800 Kč)
  • 2 večeře (příplatek: 600 Kč)
  • vyhlídková plavba po Dunaji (nutno objednat v CK min. 1 měsíc před odjezdem) (příplatek: 400 Kč)
  • fakultativní služby a vstupy pobytové taxy